13. MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM UDRUŽENJA ZA RAME I LAKAT SRBIJE

26. MAJ 2023. GODINE BEOGRAD, IN HOTEL

SATNICA

TEMA

PREDAVAČ

8.00 – 8.45

REGISTRACIJA

 

8.45 – 9.00

OTVARANJE

REČ PREDSEDNIKA: “On track versus off track lesion”: karakteristike koštanih defekata glave humerusa i glenoida – klinički značaj

S. Ninković

 

SESIJA 1: ROTATORNA MANŽETNA

 

9.00 – 9.15

9.15 – 9.25

9.25 – 9.35

9.35 – 9.45

9.45 – 9.55

9.55 – 10.05

10.05 – 10.15

10.15 – 10.30

10.30 – 10.45

Karakteristike lezije RM

MRI i RM: perspektiva radiologa

MRI i RM: perspektiva ortopeda

Parcijalna lezija RM u mojoj praksi

Kompletna lezija RM u mojoj praksi

“Pseudoparaliza” u mojoj praksi

Ortobiologija i RM: neoperativni tretman

Biologija i augmentacija u reparaciji rotatorne manžetne

Diskusija: Lezija RM od ambulante do operacione sale

A Ersen

G. Đuričić

G.Marra

V. Stevanović

I. Medenica

B. Marjanovič

Dž. Abazović

P. Arrigoni

G. Marra

10.45 – 11.15

PAUZA

 

 

 

SESIJA 2: SMRZNUTO RAME

 

11.15 – 11.25

11.25 – 11.35

11.35 – 11.45

11.45 – 11.55

11.55 – 12.05

12.05 – 12-20

12.20 – 12.30

Koliko znamo o smrznutom ramenu

Klinički pristup smrznutom ramenu

Od prednjeg bola do smrznutog ramena

Neoperativni tretman u praksi fizijatra

Neoperativni tretman u praksi fizioterapeuta

Operativni tretman u mojoj praksi

Diskusija kroz prikaz slučaja

N. Colić

N. Jovanović

J. Marinković

N. Matejić

D. Kovač

B. Marjanovič

N. Petrov

12.30 – 13.30

 

RADIONICE

 

UDRUŽENJE

GOSTI

13.30 – 14.30

RUČAK

 

 

 

SESIJA 3: SPOLJAŠNJI BOL U LAKTU

 

14.30 – 14.40

14.40 – 14.55

14.55 – 15.10

15.10 – 15.20

15.20 – 15.30

Zašto boli spoljašnji deo lakta?

SMILE lezija I atraumatiski bol spoljašnjeg lakta

Zaboravite na “teniski lakat”: pogled iz USA

 Neurokompresivni sindromi lakta

Diskusija kroz prikaz slučaja

M. Tošić

P. Arrigoni

G. Marra

A Savić

I. Micić

 

 

SESIJA 4: DISTALNII RADIJUS I RUČNI ZGLOB

 

15.30 – 15.45

15.45 – 16.00

16.00 – 16.10

16.10 – 16.20

16.20 – 16.30

16.30 – 16.45

16.45 – 17.00

Kako započeti sa artroskopijom lakta?

Artroskopija ručnog zgloba: 10 godina iskustva

Trauma distalnog radijusa i ručja: iskustvo ortopeda

Hirurško lečenje akutnih perilunatnih dislokacija

Rezultati četvorougaone artrodeze ručja

Diskusija kroz prikaz slučaja 1

Diskusija kroz prikaz slučaja 2

P. Arrigoni

Z. Jotanović

T. Palibrk

P. Nedeljković

M. Vranješ

D. Aleksandrić

N. Jovanović

17.00 – 17.15

PAUZA

 

 

 

SESIJA 5:

 

17.15 – 17.30

17.30 – 17.40

17.40 – 17.45

17.45 – 17.50

17.50 – 17.55

17.55 – 18.00

Projektovanje mega endoproteze “total humerusa” (Grujić i Grujić)

Prva pomoć pri bolnom ramenu

Shoulder pacemaker u našim uslovima

Artroskopija lakta nakon traume

Vredi li Remplissage procedura?

Transosalna metoda rešavanja preloma olekranona pomoću konaca

A. Đorđević

J. Marinković

I. Milićević

T. Stanojčić

S. Biočanin

F. Čučaković

18.00 – 19.00

RADIONICE

UDRUŽENJE

GOSTI

19.00 – 20.00

EVALUACIJA/

SERTIFIKATI/

SKUPŠTINA

UDRUŽENJE