Kotizacija

SIMPOZIJUM

24-25 maj 2019

Niš

Rok za uplatu rane kotizacije:

1 maj 2019

Kotizacija za Simpozijum Udruženja za rame i lakat Srbije

Uplata do 1. Maja 2019 godine

Uplata nakon 1.Maja 2019 godine

Lekari specijalisti

70 EUR

80 EUR

Lekari na specijalizaciji

Fizioterapeuti

50 EUR

60 EUR

Medicinski tehničari – operaciona sala

25 EUR

30 EUR

Uplata se vrši u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate kotizacije

Kotizacija za Simpozijum uključuje

Prisustvo na predavanjima

Prisustvo na radionicama

Torba, ID, finalni program, prateći materijal sa Simpozijuma

Kafe pauze i svečana večera

*uplate kotizacije prema tabeli