REGISTRACIJA PREKO PLATFORME ZA PRAĆENJE SIMPOZIJUMA ĆE BITI DOSTUPNA OD PETKA 16.10.2020. GODINE

UDRUŽENJE ZA RAME I LAKAT SRBIJE

LIGHT AND SOUND DESIGN

Uplata do 15. Oktobra 2020 godine

Uplata nakon 15.Oktobra 2020 godine

Lekari specijalisti

30 eur

30 eur

Lekari na specijalizaciji

Fizioterapeuti

besplatno

Medicinski tehničari – operaciona sala

besplatno

Uplata se vrši u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate kotizacije

Kotizacija za Simpozijum uključuje

Prisustvo na predavanjima